• Ocol Silvic Alpina Borșa
  Logo Ocol Silvic Alpina Borșa
  Pasiune pentru natură
  Expertiză profesională
  Dedicați peste măsură
 • Ocol Silvic Alpina Borșa
  Personal forestier specializat
  Experiență dovedită și disponibilitate
  Servicii silvice și forestiere
 • tiga
  GOSPODĂRIRE SILVICĂ șI GESTIONARE DURABILĂ
  Administrarea pădurilor proprietate publică a orașului Borșa
  Ocolul Silvic Alpina funcționează ca regie cu specific exclusiv silvic, de interes local,
  în structura unitatii administrativ-teritoriale orasul Borsa, pe bază de gestiune
  economică proprie, având ca obiect de activitate asigurarea integrității, conservarea,
  gospodărirea durabilă în regim silvic a pădurilor.
  Logo Ocolul Silvic Alpina

Ocolul Silvic Alpina Borșa

Ocolul Silvic Alpina Borșa RA este structura proprie de specialitate similară cu cele ale statului care se înființează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică a orașului Borșa, pe baza amenajamentelor silvice și normelor tehnice specifice.

Ocolul Silvic Alpina Borșa RA funcționează ca regie cu specific exclusiv silvic, de interes local, în structura unitatii administrativ-teritoriale orasul Borsa, pe bază de gestiune economică proprie, având ca obiect de activitate asigurarea integrității, conservarea, gospodărirea durabilă în regim silvic a pădurilor.!

Gospodărirea silvică

Gospodărirea silvică

Gospodărirea silvică cuprinde lucrări de îngrijire și conducere a arborilor, menținere permanentă într-o stare fitosanitară corespunzătoare, declanșarea procesului de regenerare în arboretele preexploatabile, ajutorarea regenerării naturale și împădurirea terenurilor neacoperite cu păduri.

Gestionarea durabilă

Gestionarea durabilă

Pădurile asigură numeroase servicii ale ecosistemelor, esențiale pentru mediu și pentru climă, ele contribuie la reglarea climei pe planeta noastră, la alimentarea bazinelor hidrografice, oferind apă curată și purifică aerul. Creșterea fondului forestier contribuie adesea la captarea unor cantități mari de dioxid de carbon din atmosferă.

Conservarea păduriilor

Conservarea pădurilor

Conservarea biodiversității ecosistemelor forestiere implică măsuri de gestionare durabilă, prin aplicarea de tratamente intensive, care promovează regenerarea naturală a speciilor din tipul natural fundamental de pădure și prin conservarea pădurilor virgine și cvasi virgine, dar și constituirea de arii naturale protejate.


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizeaza în data de 06.06.2022, ora 14:00, la sediul, concurs/examen pentru ocuparea postului de pădurar, cu contract individual de muncă pe perioadă nederminată.

Concursul se organizeaza în conformitate cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, art. 20 respectiv examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unui interviu. Data concursului (proba scrisa+interviu) - 06.06.2022 ...vezi


Articole recente
Înscrieți-vă la newsletter pentru a fi notificat!

Astfel puteți fi oricând informați despre noutățile pe care le oferă Ocolul Silvic Alpina Borșa prin intermediul acestui website